5 TIPS ABOUT DIAPHRAGM SEAL PRESSURE TRANSMITTER YOU CAN USE TODAY

5 Tips about diaphragm seal pressure transmitter You Can Use Today

5 Tips about diaphragm seal pressure transmitter You Can Use Today

Blog Article

แกนต่อที่ใช้มีหลายขนาดจะเลือกใช้ขนาดเท่าใด หรือ จำนวนกี่อันนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่ต้องการวัด

การตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับบริษัทแผนกมีอายุหนึ่งหรือสองปี (ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของบริษัท) ขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาต บ่อยครั้งคุณต้องใช้เงินไปกับการตรวจสอบซ้ำมากกว่าการซื้ออุปกรณ์ใหม่

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

มีสินค้าให้เลือกใช้งานได้หลากหลายรุ่น

website เราจะให้ความรู้จากเครื่องมือวัดทุกอย่าง ทั้งตลับเมตร เวอร์เนีย เลเซอร์วัดระยะ ฉาก และไม้บรรทัด

คุณสมบัติของมาโนมิเตอร์แบบอิเล็กโทรคอนแทคคือการมีอยู่ของกลุ่มอิเล็กโทรคอนแทค อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการติดตั้งเพื่อวัดตัวบ่งชี้ความดันของตัวกลางที่ไม่รุนแรงและเพื่อเปิด / ปิดชุดหัวฉีดโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างของเกจวัดแรงดันดังกล่าวคือการออกแบบสถานีจ่ายน้ำ เมื่อความดันต่ำกว่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ ปั๊มจะเปิดขึ้น และเมื่อความดันถึงเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มสัมผัสจะเปิดขึ้น

เลือกซื้อเครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ คลิ๊ก

การใช้งานเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมควรต้องมีลักษณะอย่างไร

ง) pressure gauge wika สามารถทำงานต่อไปได้แม้จะได้รับอันตรายทางกายภาพหรือการกัดกร่อน

สายดินเป็นสิ่งสำคัญ หากช่องสัญญาณปกติใช้ไม่ได้ สายดินนี้จะใช้สายเคเบิลเพื่อทำหน้าที่เป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหล กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีไฟฟ้ามากเกินไปหรือหากเส้นทางอื่นไม่ทำงาน

เทคนิคง่ายๆและรวดเร็วในการเลือกใช้ปั๊มไฮดรอลิก

บันทึกชื่อ, อีเมล และชื่อเว็บไซต์ของฉันบนเบราว์เซอร์นี้ ไดอะแฟรม ราคา สำหรับการแสดงความเห็นครั้งถัดไป

คุณลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโมเดลที่มีตัวเครื่องกลมและมาตราส่วนที่สอดคล้องกัน ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งสร้างรอยได้มากเท่านั้น และสามารถกำหนดพารามิเตอร์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ เพรสเชอร์เกจ nuova fima ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Report this page